Om Suzukimetoden

Suzukimetoden går under navnet “morsmålsmetoden” og ble lansert av Shinichi Suzuki i 1945. Han var en japansk fiolinpedagog og musiker som levde fra 1898-1998. Han utviklet metoden med ønske om at barn skulle få de beste forutsetninger for å klare seg godt i verden, og mente musikken kunne være veien til et godt liv. Barna skulle lytte til god klassisk musikk fra fødselen av, for så å få instrumentalopplæring allerede i 4-årsalderen.

Noen viktige nøkkelpunkter er tidlig start med stor støtte fra barnets nærmeste omsorgspersoner og grunnleggende tro på at ” alle kan”, at alle har potensial til musikalsk utvikling. Essensielt er også gehørspill og utenatlæring, samt at undervisningen både består av gruppetimer og individuell undervisning. Trygghet, trivsel, ros og oppmuntring er svært sentralt og undervisningen tilpasses hele tiden barnet med stor grad av lek, bevegelse og variasjon.

Norsk Suzukiforbunds sider kan du finne mer informasjon om metoden. Du kan også ta kontakt med meg om du har spørsmål.