Min bakgrunn

Jeg har utdanningsbakgrunn fra Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole. Jeg spiller trompet ved en del offentlige og private arrangementer, og har erfaring som trompetlærer privat og som dirigent for korps og kor. Siden høsten 2018 har jeg vært tilknyttet Varna Musikkinstitutt, et kollegium av instrumentallærere som gir undervisning til barn, ungdom og voksne i Moss og omegn. Jeg jobber også som musikklærer og lærer i valgfag Sal og Scene på 5.-10.trinn i grunnskolen. Jeg er også rådgiver for Stiftelsen Korps i Skolen.

Våren 2018 leverte jeg min masteroppgave ved Høgskolen i Innlandet Studiested Hamar. Tittelen på masteroppgaven er “Trompet i barnehagen – ikke noe hokus pokus, egentlig”. Samtidig avla jeg praktisk, metodisk og teoretisk eksamen som Suzuki Trumpet Teacher på Level 1. Da tok også Astrid Marie Nøkleby eksamen på level 1 på trombone, og etter det har hun arbeidet med å utvikle tromboneboken! Våren 2019 avla jeg eksamen på Level 2. Da tok Mari Hauglum Bermingrud eksamen på level 1 slik at det nå altså er to som har Suzukiutdanning på trompet i Norge.

Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap hos mennesker og alle kan utvikle seg om undervisning og øving tilrettelegges for den enkeltes ønsker og behov. Det finnes ulike veier til musikalsk utvikling på trompet og alle som medfører trivsel og utvikling kan være riktige. For de yngste er trygghet og glede gjennom lek og læring med musikk det riktige fokuset – og ikke prestasjon. Læring skjer når du har det fint, slik at du ønsker å fortsette!

Et lydklipp: Summon The Heroes – kornettsolo. Finn flere lydklipp her.

Artikkel fra Musikk-Kultur