Min bakgrunn

Jeg er 35 år, og utpreget Mossing med to barn. Utdannelsen min er tatt ved ved Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole. Jeg spiller trompet ved offentlige og private arrangementer, holder foredrag/kurs, jobber som trompetlærer og dirigerer korps og kor. Siden høsten 2018 har jeg vært tilknyttet Varna Musikkinstitutt, et kollegium av instrumentallærere som underviser barn og ungdom i Moss og omegn. Jeg er også styremedlem i Norsk Suzukiforbund. Jeg jobber ut mai 2020 som musikklærer og lærer i valgfag Sal og Scene i grunnskolen før jeg fra juni 2020 tar fatt på nye oppgaver som daglig leder for Østfold Musikkråd. På fritiden er jeg sammen med barn, kjæreste, lager musikk, leser, trener eller trasker i skog og mark.

Våren 2018 leverte jeg min masteroppgave ved Høgskolen i Innlandet Studiested Hamar. Tittelen på oppgaven er “Trompet i barnehagen – ikke noe hokus pokus, egentlig”. Samtidig avla jeg praktisk, metodisk og teoretisk eksamen som Suzuki Trumpet Teacher på Level 1. Da tok også Astrid Marie Nøkleby eksamen på level 1 på trombone, og etter det har hun blant annet arbeidet med å utvikle tromboneboken. Våren 2019 avla jeg eksamen på Level 2. Da tok Mari Hauglum Bermingrud eksamen på level 1 slik at det nå altså er to som har Suzukiutdanning på trompet i Norge. Jeg vurderer nå Level 3 som planlegges første gang høsten 2020.

Musikalitet er en grunnleggende menneskelig egenskap. Det betyr at alle kan! Alle kan utvikle seg om undervisning og øving tilrettelegges den enkeltes forutsetninger, og ønsker. Det finnes ulike veier til musikalsk utvikling og alle som har motivasjon og trivsel i fokus kan være gode. For de yngste er trygghet og glede gjennom musikk, lek, bevegelse, bruk av hele kroppen og mange sanser, variasjon og repetisjon det beste fokuset. Læring skjer når vi har det fint, liker og kjenner mestringsfølelse over tid! Idretten har hatt tilbud for barn i førskolealder i lange tider, likeledes strykere. Det er ingen grunn til at vi ikke skal starte tidlig også på blåseinstrumenter! I mitt masterarbeid er det mange kilder til teori som underbygger mitt syn på barn, mennesker, musikk og undervisning for de som måtte være interesser i å lese mer om temaet.

Jeg underviser nå (våren 2020) tre barn som enda ikke har fylt fire år. Et fellestrekk som synes å være hos alle disse er at den første tiden er det vanskelig å holde instrumentet godt. Det tar likevel ikke mer enn et par tre uker før de holder instrumentet ganske godt. Da har de også lært en del om pust, summing, munnstykkespill, spill på trakt og sine første 4-5 toner på trompeten. Kanskje kan de også spille en bitteliten sang. Barn er kompetente! Men for at utviklingen skal gå raskt må de ha aktive, interesserte foreldre som legger mobiltelefonen vekk, er tilstede, deltar i timen og følger opp jevnt og trutt hjemme.

Et lydklipp: Summon The Heroes – kornettsolo. Finn flere lydklipp her.

Artikkel fra Musikk-Kultur